Πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιούμε ευρέως στην καθημερινότητά μας καθώς πολλοί από μας τον έχουν αναφέρει σε μια σειρά από περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν δεν είναι σπάνιο να λέμε για κάποιον ότι είναι “άτομο με ισχυρή αυτοεκτίμηση” ή το αντίθετο ή ακόμα και να αναρωτιόμαστε για τον εαυτό μας αν “έχουμε αυτοεκτίμηση”.

Τι εννοούμε όμως όταν μιλάμε για αυτοεκτίμηση;

Ο όρος περιλαμβάνει:

  • την αναγνώριση της προσωπικής μας αξίας ως άτομα
  • την εμπιστοσύνη στις ικανότητες και δεξιότητές μας όταν χρειάζεται να διεκπεραιώσουμε διάφορες προκλήσεις.

Ο σεβασμός στις προσωπικές μας ανάγκες και στα συναισθήματά μας, τις ικανότητες και τις δυνατότητές μας αποτελούν προϋποθέσεις απαραίτητες για την δημιουργία ουσιαστικών και ικανοποιητικών σχέσεων με τούς άλλους αλλά και για επιτύχουμε τους στόχους σε διάφορους άλλους τομείς της ζωής. Αν λοιπόν μια υγιής αυτοεκτίμηση είναι απαραίτητη, τι συμβαίνει στην περίπτωση που μιλάμε για “χαμηλή αυτοεκτίμηση”; Πως εκδηλώνεται;

Σε αυτή την περίπτωση το άτομο εκδηλώνει:

  • μειωμένη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τον κόσμο
  • δυσκολία στο να θέσει ρεαλιστικούς στόχους που είναι σύμφωνοι με τα ταλέντα και τις ικανότητές του
  • τάση για εξαρτητικές σχέσεις με άλλα άτομα
  • δυσκολία για ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και υπέρμετρη αναζήτηση της προσοχής και της επιδοκιμασίας των άλλων
  • ευαλωτότητα στην εκδήλωση ψυχικών αλλά και ψυχοσωματικών ασθενειών.