ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χατζηδάκη 15, β΄όροφος, Άνω Πατήσια 697 445 2229

Συμβουλευτική

Πρόκειται για ένα είδος ψυχολογικής παρέμβασης, όπου με όπλο την προσεκτική ακρόαση αλλά και τα κατάλληλα ψυχολογικά εργαλεία, ο ψυχολόγος στοχεύει όχι μόνο να υποστηρίξει το άτομο που υποφέρει, αλλά και να το ανακουφίσει από την δυσκολία στην οποία έχει περιέλθει. Η Συμβουλευτική είναι κατάλληλη στις περιπτώσεις όπου το άτομο καλείται να ξεπεράσει μια περίοδο κρίσης , η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη είτε με συγκεκριμένες φάσεις στη ζωή, είτε με ξαφνικές και απρόσμενες μεταβολές στις προσωπικές σχέσεις ή σε άλλους τομείς της ζωής.

Παρέχει την δυνατότητα στον καθένα που βρίσκεται σε συγκεκριμένη καμπή της ζωής του να εκφράσει και να επεξεργαστεί σκέψεις και προσωπικές εμπειρίες, να ανακαλύψει ναι να εστιάσει στα βασικά χαρακτηριστικά της δυσκολίας που αντιμετωπίζει και εν τέλει να χαρτογραφήσει τις πιθανές λύσεις που χρειάζεται να ακολουθήσει έως την επίλυση της κρίσης.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαδρομής ο ψυχολόγος προσπαθεί να αναδείξει όλες εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν και που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν σταδιακά και θετικά τις προσωπικές προκλήσεις. Αναφερόμαστε λοιπόν σε άτομα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα, τα οποία όμως δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ενεργούς ψυχοπαθολογίας.

Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο ότι σε πολλές περιπτώσεις τα προβλήματα που αναφέρει ο θεραπευόμενος κατά την διάρκεια της ψυχολογικής παρέμβασης φανερώνουν βαθύτερες δυσκολίες, με συνέπεια να δημιουργείται αίτημα για ψυχοθεραπεία.

 

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από την ψυχολογική υποστήριξη;

Όλα τα άτομα ανεξαιρέτως φύλου, ηλικίας, οικογ. κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το είδος ψυχολογικής παρέμβασης.

Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, πένθος ,χωρισμός, προβλήματα επικοινωνίας είναι όλες φυσιολογικές καταστάσεις που όμως απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες προσαρμογής.

Συνεδρίες

Ατομικές Θεραπείες

Θεραπείες ζεύγους

Ομαδικές Θεραπείες

Συνδεριες Skype